Vyberte stránku

Michal Zácha

lídr kandidátky Pomáháme městu
radní města Přerova

V Přerově má na starosti správu majetku, komunální služby a majetkoprávní záležitosti včetně nájmu bytů patřících městu. Pracuje rovněž jako náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Odborník na:  

* Veřejnou správu
* Majetkoprávní vztahy
* Správu a údržbu majetku
* Investice

Naše vize pro Olomoucký kraj

Občanská demokratická strana jde do krajských voleb v Olomouckém kraji s komplexním programem dalšího rozvoje celého regionu. Naši zástupci v minulých volebních obdobích zodpovídali například za oblast financí, dopravy a zdravotnictví. Jsme zkušeným týmem, který prokázal své schopnosti nejen při řízení Olomouckého kraje, ale ve správě obcí, dalších veřejných službách i v našich občanských povoláních. 

Až do říjnových voleb vám na tomto místě budu představovat naše vize v jednotlivých oblastech rozvoje Olomouckého kraje. 

Doprava

V oblasti páteřní dopravní infrastruktury považujeme za klíčové dokončení dálnice D1 , vyřešení východního obchvatu Olomouce a vybudování dálnice D55 včetně spojení Olomouce s Přerovem. Otevřeme téma zásadního zlepšení dopravního spojení Jesenicka se zbytkem Olomouckého kraje. V případě komunikací II. a III. třídy v majetku kraje prosadíme zachování přiměřené výše financování rekonstrukcí a oprav i po případném ukončení podpory z evropských fondů. Budeme klást důraz na narovnání majetkoprávních vztahů pod krajskými komunikacemi a vyčleníme na tyto účely potřebné peníze. Prosadíme přiměřený rozsah dopravní obslužnosti i pro obce ležící dále od přirozených městských center. Budeme prosazovat zavádění dalších moderních platebních metod jízdného a co nejjednodušší cestování po celém kraji na jeden jízdní doklad bez ohledu na provozovatele dopravy a přestupy mezi různými dopravními prostředky.

Přerovští rybáři odvádějí moc dobrou práci

Musím znovu smeknout před přerovskými rybáři a vlastně před rybáři obecně. Pochopitelně mám na mysli ty, kteří pro tu vodu dělají vše, co mohou. Je to v jejich volném čase a mnohdy na úkor rodin. Voda je jejich život. Bohužel i oni někdy narazí na něco, co nejde...

Den válečních veteránů

Na dnešek připadá Den válečných veteránů. Dnes si připomínáme hrdinství mužů a žen, kteří za nás bojovali v nejrůznějších konfliktech. Někteří se domů nevrátili, mnoho dalších služba vlasti navždy poznamenala. Vážím si každého, kdo se rozhodl postavit zlu v první a...

Návrat dětí ke sportu je nutné podporovat

Návrat dětí a mládeže ke sportu po pauze vynucené covidem a obecně podpora sportování mladých lidí v regionech byly tématem společné konference Asociace krajů ČR a Českého olympijského výboru. Uskutečnila se dnes odpoledne v Praze a kromě...
Den válečních veteránů

Den válečních veteránů

Na dnešek připadá Den válečných veteránů. Dnes si připomínáme hrdinství mužů a žen, kteří za nás bojovali v nejrůznějších konfliktech. Někteří se domů nevrátili, mnoho dalších služba vlasti navždy poznamenala. Vážím si každého, kdo se rozhodl postavit zlu v první a...

Návrat dětí ke sportu je nutné podporovat

Návrat dětí ke sportu je nutné podporovat

Návrat dětí a mládeže ke sportu po pauze vynucené covidem a obecně podpora sportování mladých lidí v regionech byly tématem společné konference Asociace krajů ČR a Českého olympijského výboru. Uskutečnila se dnes odpoledne v Praze a kromě...

Most přes Strhanec čeká rekonstrukce

Most přes Strhanec čeká rekonstrukce

V červenci začne několikaměsíční oprava mostu přes Strhanec na Osmeku. Most je už delší dobu ve velmi špatném stavu a je nutné do něj investovat. Tedy zbourat a postavit nový. Aby bylo po dobu prací zajištěno spojení ulic Osmek a U Žebračky s...