Vyberte stránku

Michal Zácha

lídr kandidátky Pomáháme městu
radní města Přerova

V Přerově má na starosti správu majetku, komunální služby a majetkoprávní záležitosti včetně nájmu bytů patřících městu. Pracuje rovněž jako náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Odborník na:  

* Veřejnou správu
* Majetkoprávní vztahy
* Správu a údržbu majetku
* Investice

Naše vize pro Olomoucký kraj

Občanská demokratická strana jde do krajských voleb v Olomouckém kraji s komplexním programem dalšího rozvoje celého regionu. Naši zástupci v minulých volebních obdobích zodpovídali například za oblast financí, dopravy a zdravotnictví. Jsme zkušeným týmem, který prokázal své schopnosti nejen při řízení Olomouckého kraje, ale ve správě obcí, dalších veřejných službách i v našich občanských povoláních. 

Až do říjnových voleb vám na tomto místě budu představovat naše vize v jednotlivých oblastech rozvoje Olomouckého kraje. 

Doprava

V oblasti páteřní dopravní infrastruktury považujeme za klíčové dokončení dálnice D1 , vyřešení východního obchvatu Olomouce a vybudování dálnice D55 včetně spojení Olomouce s Přerovem. Otevřeme téma zásadního zlepšení dopravního spojení Jesenicka se zbytkem Olomouckého kraje. V případě komunikací II. a III. třídy v majetku kraje prosadíme zachování přiměřené výše financování rekonstrukcí a oprav i po případném ukončení podpory z evropských fondů. Budeme klást důraz na narovnání majetkoprávních vztahů pod krajskými komunikacemi a vyčleníme na tyto účely potřebné peníze. Prosadíme přiměřený rozsah dopravní obslužnosti i pro obce ležící dále od přirozených městských center. Budeme prosazovat zavádění dalších moderních platebních metod jízdného a co nejjednodušší cestování po celém kraji na jeden jízdní doklad bez ohledu na provozovatele dopravy a přestupy mezi různými dopravními prostředky.

Trať začala znovu sloužit cestujícím

Modernizace a elektrizace vytížené železniční trati Olomouc – Uničov je za námi. Dnes jsem měl možnost se po ní svézt. Zastávky jsou nově bezbariérové, výpravní budovy v Bohuňovicích a ve Šternberku prošly rekonstrukcí, maximální rychlost na trati se zvýší až na 160...

Krajská rada vyrazila na Uničovsko

Včerejší den jsem s kolegy z Rady Olomouckého kraje strávil na Uničovsku. Na programu jsme měli například návštěvu chráněného bydlení v Uničově a setkání s podnikateli z regionu. Prohlédli jsme si i provoz úspěšného výrobce techniky pro domácnosti Miele technika,...

V Olomouci proběhlo dopravní fórum

Dnešní podvečer byl vyhrazen pro Olomoucké dopravní fórum, nad nímž jsem letos převzal záštitu. Mimořádně důležitá akce s tématikou dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti se letos koná pošesté. Jsem rád, že se na jednom místě scházejí klíčoví „hráči“ v tomto...
Krajská rada vyrazila na Uničovsko

Krajská rada vyrazila na Uničovsko

Včerejší den jsem s kolegy z Rady Olomouckého kraje strávil na Uničovsku. Na programu jsme měli například návštěvu chráněného bydlení v Uničově a setkání s podnikateli z regionu. Prohlédli jsme si i provoz úspěšného výrobce techniky pro domácnosti Miele technika,...

V Olomouci proběhlo dopravní fórum

V Olomouci proběhlo dopravní fórum

Dnešní podvečer byl vyhrazen pro Olomoucké dopravní fórum, nad nímž jsem letos převzal záštitu. Mimořádně důležitá akce s tématikou dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti se letos koná pošesté. Jsem rád, že se na jednom místě scházejí klíčoví „hráči“ v tomto...

Průjezd Určicemi je nyní bezpečnější

Průjezd Určicemi je nyní bezpečnější

Nádherná stavba, která znamená větší bezpečí nejen pro motoristy, ale i pro pěší. Ta byla dnes slavnostně otevřená v Určicích a bylo mi ctí být u toho. Mnohem bezpečnější a plynulejší, takový je teď nyní průjezd Určicemi na Prostějovskou. Nový kruhový objezd řeší...