Vyberte stránku

Každou chvíli v novinách čteme o nutnosti posilovat bezpečnost České republiky, často na úrovni celé Evropy a opatřeními mimo území našeho státu. Rád bych navrhl opatření, které můžeme udělat my sami doma, aniž bychom o tom museli složitě vyjednávat s dalšími zeměmi.

Tím opatřením je výrazně posílení složek integrovaného záchranného systému. Můžeme začít například u hasičů a policistů.

Hasiči každý den vyrážejí do terénu zachraňovat lidské životy a majetek občanů ohrožených nejrůznějšími typy nebezpečných situací. Najdeme je u požárů, autonehod i přírodních pohrom Naši hasiči vykonávající tuto práci jako své povolání si zaslouží lepší ohodnocení. Na jejich platech není možné šetřit, jinak se nám to ve špatném vrátí. Také jejich technika by si zasloužila výrazné investice. Vozový park a speciální vybavení jsou pro jejich úspěšnou práci klíčové.

Podporu profesionálním hasičům při většině událostí poskytují jejich dobrovolní kolegové. „Dobráci“, jak jim říkáme, bývají u mnoha požárů jako vůbec první. Pomáhají ohroženým lidem uniknout z plamenů, po příjezdu profesionálů usnadňují veliteli zásahu zorientovat se ve vzniklé situaci a zajišťují zásobování vodou, pokud to zásah vyžaduje. Mnoho z nich by si zasloužilo označit za opravdové hrdiny, přitom ani jejich sousedé to o nich často netuší. Trénují ve svém volném čase, pracují na sobě a když je třeba, okamžitě vyrážejí do terénu. Je naší povinností vybavit je lepší technikou, ocenit jejich práci pro druhé a celkově zvýšit prestiž sborů dobrovolných hasičů.

Každý stát potřebuje akceschopný policejní sbor a my nejsme žádnou výjimkou. Co nám schází úplně nejvíce, jsou jeho příslušníci přímo v ulicích. Vlastně se tomu ani nemůžeme divit, například o některých elitních útvarech každou chvíli čteme, že se věnují především vzájemným bojům mezi sebou. Policii to ubírá sílu být přímo mezi občany a řešit jejich skutečné problémy. V některých městech už na dodržování zákona v ulicích zcela rezignovala. Starostové pak musejí zachraňovat situaci posilování městské policie. Městští strážníci by přitom měli mít zcela jiné úkoly, než suplovat republikové strážce zákona, kteří se z řady lokalit vytratili. Podobná situace je také v obcích, kde na uniformovaného policistu nenarazíte celý rok.

Vraťme policisty do ulic, dejme na výplaty řadových strážců zákona více peněz a umožněme jim dělat dobře svou práci. Vrátíme tím lidem pocit bezpečí. Je to zcela v našich rukou.