Vyberte stránku

Tento týden jsem navštívil přerovskou organizaci Roska pomáhající pacientům s roztroušenou sklerózou. I tentokrát mne přivítala zástupkyně spolku Irena Hrubá, které patří za její dlouholetou práci moje poděkování a můj obdiv.

Roska se stará asi o 65 lidí s různým stupněm postižení. Někteří mohou chodit alespoň pomocí francouzských holí, jiní jsou upoutání na invalidní vozík. Organizace jim pomáhá s rehabilitací a různými druhy terapie, poskytuje důležité praktické rady a v neposlední řadě se snaží udržovat jejich pozitivní pohled na svět.

Snažil jsem se Rosce pomáhat už jako náměstek primátora statutárního města Přerova a nyní hledám cesty, jak její zkušenosti zobecnit při práci zákonodárce. Pokud budu na podzim zvolen poslancem, bude můj mandát sloužit také tomu, aby se pacientům s roztroušenou sklerózou žilo lépe.