Vyberte stránku

Anketní otázka MF tentokrát Dnes cílila na můj názor na největší problém Olomouckého kraje. Co za něj považuji a jak bych jej řešil?

Který z uvedených problémů považujete za nejpalčivější v Olomouckém Návrh vašeho řešení?

a/ sucho, které ohrožuje mimo jiné zásoby vody
b/ kůrovcová kalamita
c/ stav ovzduší

Za zásadní problém zemědělského regionu, kterým Olomoucký kraj jednoznačně je, považuji samozřejmě sucho. A nejen sucho, rozšířil bych svou odpověď obecně na neschopnost krajiny zadržovat vodu. Výsledkem je nejen sucho, ale také hrozba povodní, s nimiž se opakovaně potýkáme.

Hanácká krajina je silně poškozena zemědělstvím, které nemá nic společného se zdravým rozumem. Zatímco naši předkové hospodařili na menších polích oddělených mezemi a uměli správně orat i zajistit melioraci zemědělské půdy, čtyřicet let komunistického hospodaření tohle všechno zničilo. Bohužel, u řady zemědělských subjektů a především na samotném ministerstvu zemědělství tento „jézéďácký“ způsob přemýšlení přetrval dodnes. Takže vedení resortu podporuje pěstování na obrovských plochách a dokonce oroduje v Bruselu, aby ta největší družstva mohla čerpat ty největší dotace.

Prospěch z toho má například kolos Agrofert. Důsledky ovšem dopadají na nás všechny. Zničená půda a příroda nedokáží zadržet vodu, takže přívalové deště končí v ulicích našich obcí a měst, kam voda vůbec neměla doputovat. A naopak v našich studnách hladina rok od roku klesá.

Hledejme proto cesty, jak vodu v krajině zadržet, přestaňme podporovat pěstování obrovských ploch řepky, které se stejně nenajíme, obnovujme slepá ramena řek a budujme poldry. Vyplatí se nám to.