Vyberte stránku

Třetí otázka ankety MF Dnes se zaměřila na severní část Olomouckého kraje.

Jak konkrétně chcete pomoci chudším oblastem Šumperska a Jesenicka?

Oba regiony potřebují především lepší dopravní obslužnost. Kupříkladu Jesenicko je v zimním období závislé na sjízdnosti jedné či dvou silnic a každý rozmar počasí vážně ohrožuje jeho spojení se zbytkem Olomouckého kraje. Před mnoha lety utichly diskuse o investici do moderního dopravního spojení, protože se proti myšlence vybudování tunelu stavěli někteří místní politikové. Je na čase se k debatám vrátit a hledat nejlepší řešení. Nikdo jiný to za nás neudělá. Pokud v regionu nevznikne silný tlak na stát, aby problém řešil, dočkáme se maximálně oprav stávajících komunikací, což je žalostně málo. Dobudování silniční sítě potřebuje také Šumpersko. Dnes na zdolání šedesátikilometrového úseku z Olomouce do Šumperka potřebujete hodinu, to se musí změnit.

Šumpersko i Jesenicko mají významné příjmy z cestovního ruchu. Tamním podnikatelům ovšem stále více komplikuje situaci stát, který po nich požaduje plnění nových povinností. Bistrům, restauracím, penzionům či malým hotelům je třeba ulevit především od elektronické evidence tržeb. S ní jsou spojeny neúměrné náklady, ale hlavně čas živnostníků a jejich rodin, který by mohli věnovat péči o své zákazníky. Stát by měl svým občanům sloužit a nikoliv je zatěžovat zcela zbytečnými povinnostmi, které ve skutečnosti jejich zákazníkům nic dobrého nepřinesou.