Vyberte stránku

Dnešní odpoledne jsem strávil s předsedou Občanské demokratické strany Petrem Fialou. Profesor Fiala byl podobně jako já v minulých dnech v spojení se starosty povodněmi a Covid 19 postižených obcí Olomouckého kraje. Naše společné kroky proto logicky vedly do Uničova a do Šumvaldu. Tamní starostové za ODS Josef Šenk a Radek Vincour s ním diskutovali o dopadech velké vody i koronavirové epidemie na život občanů a hovořili i o cestách, jak v budoucnu podobné nebezpečí minimalizovat. Shodli jsme se, že musíme věnovat mnohem větší péči o naši krajinu. Konkrétní kroky bude ODS prosazovat jak na celostátní, tak i krajské úrovni.

Jako zástupce Přerova mě potěšila také ta část programu, kterou předseda ODS věnoval našemu městu. Profesor Fiala navštívil nové sídlo zdejší firmy EMOS, která je významným zaměstnavatelem našich lidí, aby hovořil o situaci na trhu po koronavirové epidemii. Jsem hrdý, že máme v regionu takové firmy, a že podnikatelé z Přerova umí uspět i na světovém trhu. Při diskusi jsme se všichni znovu přesvědčili, že k prosperitě vede především minimum administrativních překážek, svobodný trh a otevřené hranice v rámci Schengenu.