Vyberte stránku

Most přes Strhanec v přerovské Riedlově ulici, který je ve špatném stavu, čeká letos na podzim zbourání. Na jeho místě vyroste širší most, který začne sloužit nejen chodcům, ale i cyklistům. Město do stavby nového přemostění investuje 1 milion 654 tisíc korun.

Na začátku září se místo uzavře a stavební firma bude mít sto padesát kalendářních dnů na to, aby nový most postavila. „Dělníci provedou kompletní demontáž stávající ocelové lávky a vystaví tu novou – železobetonovou. Z původní šířky 2,34 metru bude most rozšířen na 3 metry,“ uvedl Jan Štajnar z odboru majetku přerovského magistrátu. Jak dále řekl, nosná konstrukce bude osazena na železobetonových opěrách, které jsou založeny pomocí mikropilot. Zábradlí má být obdobného tvaru, jako nyní, změní se ale jeho barva – na nátěr bude použit stejný odstín zelené, jaká je na zábradlí u nábřežních zdí podél Bečvy. Konstrukčně navíc bude most uzpůsoben tomu, aby tu mohla v případě nutnosti projet sanitka zdravotnické záchranné služby. Součástí stavby je i rekonstrukce chodníku v úseku od ulice Za Mlýnem k nové lávce, takže chodci budou muset po dobu stavby chodit přes Bezručovou ulici.

O šířce mostu vedli radní debatu už před třemi lety. Původně se hovořilo jen o stavbě lávky v původních parametrech, pak právě s ohledem na průjezd cyklistů bylo přistoupeno k širší konstrukci. A ve hře byly dvě varianty – most mohl mít buď 3, anebo 3 a půl metru. „Kdyby ovšem měl být most o půl metru širší, vyšla by stavba už na 4 a půl milionu korun, protože by bylo nutné udělat přeložku plynovodu. Rozhodla tedy finanční náročnost, investovat 3 miliony navíc kvůli padesáti centimetrům, to by bylo neadekvátní,“ konstatoval náměstek primátora Michal Zácha.

Radní města minulý týden rozhodli, že prací na mostě v Riedlově ulici se zhostí společnost Stavby, opravy a údržba silnic, která nabídla nejnižší cenu. A rada se zabývala rovněž dalším mostem v této lokalitě – u pečovatelského domu v ulici Osmek. „Schválili jsme zadávací podmínky k veřejné zakázce a vyzvali šest firem k podání nabídek,“ zmínil náměstek Zácha. Připomněl, že most na Osmeku je rovněž ve špatném technickém stavu a je nutná jeho výměna – a podle předběžných odhadů přijde tato investice na 2 a půl milionu korun.

S využitím tiskové zprávy a fotografie Magistrátu města Přerova.