Vyberte stránku

S novým volebním obdobím začíná etapa, ve které budeme mít možnost dát dalšímu rozvoji Olomouckého kraje nový směr. Cítím velkou odpovědnost ke všem občanům našeho regionu. Přebíráme vedení Olomouckého kraje v mimořádně složitém období poznamenaného pandemií koronaviru. Nebudeme mít žádný čas na „rozkoukání“, začínáme okamžitě naplno pracovat.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje mne dnes na svém ustavujícím zasedání zvolilo náměstkem hejtmana. V krajské samosprávě budu mít na starosti velmi náročný resort dopravy a společně s ním také sport a volný čas. Těmto tématům se dlouhodobě věnuji ve své každodenní práci, případně ve volném čase. Krajské samosprávě jsem dosud pomáhal z pozice předsedy majetkoprávní komise.

Ani s novým mandátem se nezmění moje otevřenost vůči všem dobrým myšlenkám a všem lidem, kteří to s Olomouckým krajem
míní dobře. Dveře mé nové kanceláře jim budou otevřené.

Poděkování patří i ostatním kolegům zastupitelům za ODS a to Daliborovi Horákovi, Ivo Marešovi, Miladě Sokolové, Josefovi Ťulpíkovi, Petrovi Procházkovi a Jiřímu Hübnerovi.

Michal Zácha