Vyberte stránku

Včerejší den jsem s kolegy z Rady Olomouckého kraje strávil na Uničovsku. Na programu jsme měli například návštěvu chráněného bydlení v Uničově a setkání s podnikateli z regionu.

Prohlédli jsme si i provoz úspěšného výrobce techniky pro domácnosti Miele technika, který dává práci velkému množství tamních lidí.

Setkali jsme se také s vedením města Uničova i obcí patřících do jejího obvodu. K hlavním tématům podobných akcí patří vždy doprava, kterou mám jako náměstek hejtmana na starosti.

V rámci možností se samozřejmě snažím jak na dopravní infrastrukturu, tak i na dopravní obslužnost klást maximální důraz, nicméně finančních prostředků bychom samozřejmě potřebovali mnohem více?

Tradičním bodem podobných krajských „výjezdů“ jsou i setkání se zástupci neziskových organizací. Ty hrají důležitou roli ve druhém resortu, který spravuji, a to ve sportu. Proto je pro mne vždy důležitá zpětná vazba, za kterou jsem fotbalistům, Sokolům a a mnohým dalším moc vděčný.